คณะแพทย์ที่ปรึกษา เข้าเยี่ยม รพ. ปากน้ำโพ 1 นครสวรรค์
          คณะแพทย์ที่ปรึกษา นำโดย นพ.ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ประธานคณะแพทย์ที่ปรึกษา เข้าเยี่ยม รพ. ปากน้ำโพ 1 นครสวรรค์ และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผู้บริหาร รพ. แพทย์ผู้ตรวจรักษา UR nurse  จนท.ฝ่าย Claim และผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องการประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560
กลับวันที่ : 20 ธ.ค. 2560   เวลา : -   สถานที่ : รพ. ปากน้ำโพ 1 นครสวรรค์