คณะแพทย์ที่ปรึกษา เข้าเยี่ยม รพ.ศรีสวรรค์
คณะแพทย์ที่ปรึกษา นำโดย นพ.ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ประธานคณะแพทย์ที่ปรึกษา เข้าเยี่ยม รพ.ศรีสวรรค์ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ กับผู้บริหาร แพทย์ผู้ตรวจรักษา  UR nurse  จนท.บริการ Fax claim  และผู้เกี่ยวข้อง ณ รพ. ศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์ วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
กลับวันที่ : 14 ธ.ค. 2560   เวลา : -   สถานที่ : รพ. ศรีสวรรค์