บรรยายพิเศษเรื่อง Health Productivity Management
คณะแพทย์ที่ปรึกษา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Health Productivity Management วิทยากรโดย นพ.ธรธเนศ อายานะ ที่ปรึกษาคณะแพทย์ฯ วันที่ 21 ก.ย. 2560 ณ โรงแรม Evergreen Laurel (สาทรซอย 6)
กลับวันที่ : 29 ก.ย. 2560   เวลา : -   สถานที่ : โรงแรม Evergreen Laurel