สัญจรเยี่ยมแพทย์ รพ.สินแพทย์ (รามอินทรา)
คณะแพทย์ที่ปรึกษา จัดสัญจรเยี่ยมแพทย์ รพ.สินแพทย์ (รามอินทรา) วันที่ 13 ก.ย. 2560 นำทีมโดย นพ.ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ประธานคณะแพทย์ที่ปรึกษา สมาคมประกันชีวิตไทย
กลับวันที่ : 13 ก.ย. 2560   เวลา : -   สถานที่ : -