สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาพนักงานประจำปี 2562

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาพนักงานประจำปี 2562

      นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย นำคณะเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าสัมมนาประจำปี 2562 ซึ่งภายในงานได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตปี 2561 – 2562, ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยท้าทายของธุรกิจ, การลงทุน, มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (IFRS 9) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (IFRS 17), พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมฯเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การปรับตัวของธุรกิจและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562

กลับวันที่ : 05 มี.ค. 2562   เวลา : -   สถานที่ : ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม