สมาคมประกันชีวิตไทยเน้นปฏิบัติการเชิงรุก สร้างกลยุทธ์ขับเคลื่อนนโยบาย
         นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นำคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาคม คณะอนุกรรมการ ทั้ง 17 คณะ  จากบริษัทสมาชิก 23 บริษัท เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “กำหนดแผนงานและทิศทางสมาคมประกันชีวิตไทย” โดยระดมความคิดและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดทำกลยุทธ์พร้อมกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action plan )  และทิศทางการดำเนินงาน ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสมาคมประกันชีวิตไทยในปีบริหาร 2561-2563 ให้ประสบความสำเร็จ ณ รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป  พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
กลับวันที่ : 10 พ.ย. 2561   เวลา : -   สถานที่ : ROYAL CLIFF HOTEL