ภาคธุรกิจประกันชีวิตผนึกพลังบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 19/2561

ภาคธุรกิจประกันชีวิตผนึกพลังบริจาคโลหิต
เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 19/2561


          สมาคมประกันชีวิตไทยผนึกพลังภาคธุรกิจประกันชีวิตจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19/2561 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (กลาง) พร้อมด้วยนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 2 จากขวา) นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์ กรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทยและประธานคณะกรรมการจัดงาน วันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 19/2561 (ที่ 1 จากซ้าย) นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (ที่ 1 จากขวา) นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนประกันชีวิต ร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์ ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยตั้งเป้าหมายจำนวนผู้บริจาคโลหิต 7,000 คนและปริมาณโลหิตที่จะได้รับ 3.5 ล้านซีซี โดยมีนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (ที่ 2 จากซ้าย) กล่าวต้อนรับ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
1. 01 ภาพข่าว บริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2561.doc
1 2 Next
กลับวันที่ : 03 ก.ค. 2561   เวลา : -   สถานที่ : กาชาดไทย