คนประกันชีวิตระดมพลบริจาคโลหิต

คนประกันชีวิตระดมพลบริจาคโลหิต

 

           มีคนจำนวนไม่น้อยที่กำลังมองหาโอกาสพิเศษในการทำความดีหรือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งการทำความดีหรือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำได้หลายรูปแบบ “บริจาคโลหิต” คืออีกหนึ่งวิธี ซึ่งเป็นการทำความดีโดยไม่ต้องลงทุนด้วยเม็ดเงิน เพียงแค่เตรียมร่างกายให้แข็งแรง โลหิตทุกซีซีที่บริจาคไปล้วนมีคุณค่า เพราะมีอีกหลายชีวิตที่กำลังรอคอยความหวังและโอกาสที่จะได้มีลมหายใจอยู่กับครอบครัวต่อไป

          โดยที่ผ่านมาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ต้องจัดหาโลหิตให้ได้วันละ 1,800-2,000 ยูนิต และต่อเดือนต้องได้ไม่ต่ำกว่า 58,000 ยูนิต จึงจะเพียงพอต่อการแจกจ่ายไปให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งองค์การอนามัยโลกยังได้กำหนดให้แต่ละประเทศจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ได้ 100 % ในปี 2563 โดยมีผู้บริจาคโลหิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรของประเทศนั้นๆ ซึ่งในปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติรับการบริจาคโลหิตจากทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 14 ของประชากร แต่โลหิตที่ได้รับบริจาคต้องจัดส่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเกือบ 40% ของโลหิตที่จัดหาได้ เนื่องจากมีความต้องการโลหิตเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2560 มีการใช้โลหิต 2.6 ล้านยูนิต ทางสภากาชาดไทยจึงจำเป็นต้องเร่งจัดหาโลหิต เพื่อสำรองไว้แจกจ่ายให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งจะเห็นได้จากประกาศเชิญชวนให้ประชาชนออกมาร่วมบริจาคโลหิตอยู่เป็นระยะๆ

          นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์ กรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน วันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 19/2561กล่าวว่า “การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมสาธารณะกุศล โดยความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ผนึกกำลังคนประกันชีวิตปันโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติที่จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

          ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 9 (เริ่มรับบริจาคโลหิตครั้งแรก ในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2553) ซึ่งที่ผ่านมามีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนกว่า 34,738 คน คิดเป็นปริมาณโลหิตที่เคยได้รับกว่า 14 ล้านซีซี สำหรับการบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19/2561 นี้ ในส่วนกลางจะจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. และในส่วนภูมิภาคได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์และบริจาคโลหิตตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งปีนี้ได้วางเป้าหมายจำนวนผู้เข้าบริจาคโลหิตไว้ไม่ต่ำกว่า 7,000 คนและปริมาณโลหิตที่จะได้รับประมาณ 3.5 ล้านซีซี ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนและบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต มาร่วมกันแสดงพลังของการให้เลือด เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กันนะครับ”


ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 0-2679-8080 ต่อ 561-563
1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กำหนดการพิธีเปิดงานบริจาคโลหิต.docx
กลับวันที่ : 26 มิ.ย. 2561   เวลา : -   สถานที่ : -