สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนา “Power of Communication”
         นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย นำคณะเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Power of Communication” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในด้านการสื่อสารเชิงบวก และสามารถนำหลักการสื่อสารที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากคุณภาณุฑัต ม่วงทอง วิทยากรด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและการสร้างทีม บริษัท NextGen Training Team ณ โรงแรมอวตาร มิราเคิลส์ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
กลับวันที่ : 12 ธ.ค. 2560   เวลา : -   สถานที่ : -