สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
          สมาคมประกันชีวิตไทย โดยนางสาววลี อุ่นประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบเงินสนับสนุนจำนวน 35,000 บาท ให้แก่นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปปรับปรุงโรงอาหารและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านท่าแย้ ภายในงาน“พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 14” ทั้งนี้สมาคมฯได้บริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนและชาวบ้าน ณ โรงเรียนบ้านท่าแย้ ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
1. 29 สมาคมฯร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (พี่เพื่อน้อง).doc
กลับวันที่ : 29 พ.ย. 2560   เวลา : -   สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย