สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแสดงความยินดีกับนายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
       นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เข้าพบ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล  นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2560 - 2563 พร้อมหารือเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ 17 ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560
กลับวันที่ : 03 ส.ค. 2560   เวลา : -   สถานที่ : -