สมาคมประกันชีวิตไทยแสดงความยินดี ม.ล.จิรเศรษฐเกษียณอายุการทำงาน
       นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร มอบของ  ที่ระลึก ให้แก่ หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ เนื่องในวาระการเกษียณอายุการทำงาน ณ ห้อง   บอลรูม โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
***************************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมประกันชีวิตไทย  02-679-8080  ต่อ  561-563
กลับวันที่ : 28 เม.ย. 2560   เวลา : -   สถานที่ : -