สมาคมประกันชีวิตไทยประชุม 43rd AEAN Insurance Council
          ผู้บริหารสมาคมประกันชีวิตไทย โดยนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมด้วยนายสาระ ล่ำซำ อุปนายกฝ่ายการตลาด และนายพิชา  สิริโยธิน ผู้อำนายการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม43rd ASEAN Insurance Council Meeting (43rd AIC Meeting)   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนทิศทางของธุรกิจประกันภัยในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside Hotel เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ย. 2560  
กลับวันที่ : 23 พ.ย. 2560   เวลา : -   สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย