สมาคมประกันชีวิตไทย จัดงานสื่อมวลชนสัมพันธ์
          สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริษัทประกันชีวิตและสื่อมวลชน พร้อมแสดงความขอบคุณต่อสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของสมาคมฯด้วยดีเสมอมา ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่  29 มกราคม 2561 
กลับวันที่ : 30 ม.ค. 2561   เวลา : -   สถานที่ : บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน