สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาการพัฒนาแนวทางการพิจารณาสินไหม เรื่อง “การแปลผลทางพยาธิวิทยาโรคมะเร็ง”

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาการพัฒนาแนวทางการพิจารณาสินไหม
เรื่อง “การแปลผลทางพยาธิวิทยาโรคมะเร็ง”

    สมาคมประกันชีวิตไทย โดยอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาแนวทางการพิจารณาสินไหมเรื่อง “การแปลผลทางพยาธิวิทยาโรคมะเร็ง” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.คณิต อธิสุข อดีตอาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรด้านพิจารณารับประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทประกันเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้และพัฒนาทักษะในด้านการพิจารณาสินไหมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
กลับวันที่ : 05 มี.ค. 2562   เวลา : -   สถานที่ : ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย