สมาคมประกันชีวิตไทย บริจาคตู้กดน้ำให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น

สมาคมประกันชีวิตไทย บริจาคตู้กดน้ำให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น


สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต บริจาคตู้กดน้ำร้อน น้ำเย็น ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
กลับวันที่ : 24 ม.ค. 2561   เวลา : -   สถานที่ : ม.ขอนแก่น