สมาคมประกันชีวิตไทยจัดการบรรยายวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์และเทคนิคการพิจารณา Moral Hazard Claims
      สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต จัดการบรรยายวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ์และเทคนิคการพิจารณา Moral Hazard Claims” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสิริพร หาญชัยนะ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายประกันสุขภาพ บริษัท เอไอเอ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่สินไหมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทสมาชิก มีแนวทางและทักษะในการพิจารณารับประกันภัยและจ่ายสินไหม พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงาน เพื่อให้การพิจารณาMoral Hazard Claims เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
กลับวันที่ : 15 พ.ย. 2560   เวลา : -   สถานที่ : -