รายงานประจำปี 2553 (Annual Report 2010)

 

เติบโตต่อเนื่องท่ามกลางความเปราะบางของเศรษฐกิจ (Growth continues in spite of Economic Vulnerability) 

1. Annual_Report_2010.pdf ( อ่านออนไลน์)
กลับ21 พฤษภาคม 2554