• บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม9
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทรศัพท์ : 0-2777-8888
  โทรสาร : 0-2777-8899
  Website : www.bangkoklife.com
  ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์แกรนด์ รามา 9
  ชั้นที่ 1,20-27 ถนนพระราม 9
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทรศัพท์ : 0-2044-0000
  โทรสาร : 0-2044-4032
  Website : www.krungthai-axa.co.th
  นายเดวิด โครูนิช
  ประธานกรรมการบริหาร
 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  ชั้น 16 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีชั่น เพลส 87/2
  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์ : 0-2685-3828
  โทรสาร : 0-2685-3829
  Website : www.generalithailand.com
  นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
  130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1
  ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
  กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์ : 0-2615-6868
  โทรสาร : 0-2675-3818
  Website : www.chubb.com/th
  นางแซลลี่ จอย โอฮาร่า
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
  ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทรศัพท์ : 0-2670-1400
  โทรสาร : 0-2619-4089
  Website : www.tokiomarine.com
  นายริวสุเกะ ฟูตามูระ
  กรรมการผู้จัดการ
 • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  63/2 อาคารบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  ชั้น 1,3,4,5และ6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทรศัพท์ : 0-2118-5555
  โทรสาร : 0-2118-5601
  Website : www.dhipayalife.co.th
  นายนพพร บุญลาโภ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  2922/222-227 ชั้น 15และ2925/262 ชั้น21
  อาคารชาญอิสสระ 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
  โทรศัพท์ : 0-2308-2245-133
  โทรสาร : 0-2308-2269
  Website : www.thaisamsunglife.co.th
  นายฮาน อิก เจ
  กรรมการผู้จัดการ
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  123 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ : 0-2247-0247-8
  โทรสาร : 0-2246-9946-7
  Website : www.thailife.com
  นายไชย ไชยวรรณ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 02-655-4000
  โทรสาร : 0-2256-1666
  Website : www.scblife.co.th
  นายเสถียร เลี้ยววาริณ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  48/15 ซอยรัชดาภิเษก20 ถ.รัชดาภิเษก
  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทรศัพท์ : (662)-666-9000
  โทรสาร : (662)-277-6227
  Website : www.thairelife.co.th
  นายสุทธิ รจิตรังสรรค์
  ผู้อำนวยการใหญ่
 • บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1
  ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ : 0-2261-2300
  โทรสาร : 0-2261-3344
  Website : www.ocean.co.th
  นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์
  กรรมการผู้จัดการ
 • บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย2 ชั้น8 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ : 0-2634-7323
  โทรสาร : 0-2634-7331
  Website : www.builife.com
  ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  231 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์
  ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี
  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์ : 0-2252-5070
  โทรสาร : 0-2252-7155
  Website : www.mbklife.co.th
  นางจันทรจรัส บุญคุณ
  กรรมการผู้จัดการ
 • บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20-27 ถ.สาทรใต้
  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทรศัพท์ : 0-2352-8000
  โทรสาร : 0-2352-8999
  Website : www.prudential.co.th
  นายอามัน โชวลา
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
  เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ : 0-2022-5000
  โทรสาร : 0-2022-5500
  Website : www.philliplife.com
  นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ
  กรรมการผู้จัดการ
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทรศัพท์ : 0-2276-1025-7
  โทรสาร : 0-2276-1997-8
  Website : www.muangthai.co.th
  นายสาระ ล่ำซำ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  364/30 ถนนศรีอยุธยา
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ : 0-2246-7650
  โทรสาร : 0-2248-5391
  Website : www.manulife.co.th
  นายไมเคิล จอห์น พาร์คเกอร์
  กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  411 อาคาร ยู ทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์
  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  โทรศัพท์ : 0-2731-7799
  โทรสาร : 0-2731-7727-28
  Website : www.sahalife.co.th
  นายสหพล สังข์เมฆ
  กรรมการผู้จัดการ
 • บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 2,6
  ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์ : 0-2305-7000
  โทรสาร : 0-2263-0313-4
  Website : www.azay.co.th
  นายไบรอัน สมิธ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด
  เอไอเอทาวเวอร์ 181 ถนนสุรวงศ์
  บางรัก กทม. 10500
  โทรศัพท์ : 0-2634-8888
  โทรสาร : 0-2236-6452
  Website : www.aia.co.th
  นายซาลูน แธม
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 8 - 12 ถนนสีลม
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทรศัพท์ : 0-2631-1331
  โทรสาร : 0-2236-7614
  Website : www.southeastlife.com
  นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
  (รักษาการ)กรรมการผู้จัดการ
 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์3
  ชั้น14,16,28 และ 29 ถนนวิทยุ
  แขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์ : 0-2632-6000
  โทรสาร : 0-2650-9895
  Website : www.fwd.co.th
  นายไมเคิล จอร์จ แพล็กซ์ตัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 175 อาคารสาธร ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1
  และ 2/1 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ : 0-2648-3600
  โทรสาร : 0-2648-3920
  Website : www.alife.co.th
  นายเชาว์พันธุ์ พันธุ์ทอง
  กรรมการผู้จัดการ