จนท.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่รับผิดชอบ
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมและระบบ Web based Application ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ศึกษาและสามารถพัฒนาโมดูลต่างๆ แก้ไข Bug และดูแลระบบเดิมที่เคยพัฒนาให้ทำงานได้ราบรื่น
 • ออกแบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบและวิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูลต่างๆ เพื่ออำนวยความ สะดวกในการให้บริการทั้งภายในรวมถึงบริษัทสมาชิกของสมาคมตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
 • ส่งเสริมและให้ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ (Hardware, Software, Network)
 • Support – IT Support
 • ประสานงานกับอนุกรรมการของสมาคมที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP อย่างน้อย 2- 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้าน Database : MsSQL, MySQL, และ NoSQL
 • มีความรู้ความเข้าใจการทำงานระบบเว็บไซต์ และประสบการณ์ด้าน PHP, HTML5, CSS, JavaScript, เป็นต้น
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ข้อมูลการสมัครงาน
ตำแหน่ง จนท.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ชื่อ-นามสกุล
 • เบอร์ติดต่อ
 • รูปถ่าย, ใบรับรองผลการศึกษา, ประวัติโดยย่อย
หาก สนใจ ทำงานร่วมกับสมาคมฯ สามารถส่งรายละเอียดมาที่ career@tlaa.org